Entries by BGA0051

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

  ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563   ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Download     ประกาศเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2563 Download       สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ Download     สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล Download    แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล Download     สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ Download    […]

ประกาศรับสมัครสอบ Long case สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครสอบ Long case สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ประกาศรับสมัครสอบ Long case ใบสมัครสอบ Long case

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานผ่าและรักษาศพ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานผ่าและรักษาศพ ประกาศรับสมัครคัดเลือก ใบสมัครลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์

โครงการ Research Club ครั้งที่ 1/2564 ในหัวข้อเรื่อง “Application of genomic technology into clinical Practice and medical research” วันที่ 8 ตุลาคม 2563

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Research Club ครั้งที่ 1/2564 ในหัวข้อเรื่อง “Application of genomic technology into clinical Practice and medical research” วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 -14.00 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 ตึกกิตติวัฒนา ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 (รับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้น) สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณเสริมเกียรติและคุณณัฐฐิชา โทร 02-926-9928-9 ท่านใดที่สนใจสามารถลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการได้ตามลิ้งค์นี้ค่ะ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuhYpiU4B-p-x6helecsEpBFG9Pf9TSIEO3foqXiLBlCGyxA/viewform?usp=pp_url