โครงการ แนะแนวเลือกหน่วยงานชดใช้ทุนสำหรับผู้ปกครองและนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6

วันอาทิตย์ที่  26 มกราคม 2563 

ณ ห้องสโมสร ชั้น 4 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์