โครงการหมอโดมอาสา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓

ณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี