โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เนื่องในวันมหิดล 

 ณ วัดสุราษฎร์รังสรรค์  ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี