โครงการไหว้ครูและมุทิตาจิตร

ณ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์