4.ติดต่อคลินิกออร์โธปิดิกส์

ห้องตรวจกระดูกและข้อ (ออร์โธปิดิกส์) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

    

                                                               โทรศัพท์ 02-926-9313, 02-926-9396

Free business joomla templates