สาขาโสต ศอ นาสิก วิทยา
Otolaryngology
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำองค์กร
อาจารย์และบุคลากร
บทความทั่วไป
การศึกษา
ตารางออกตรวจ
กิจกรรมวิชาการ
รูปภาพกิจกรรม
ติดต่อภาควิชา
ศิษย์เก่า
การประกันคุณภาพการศึกษา
 
 
 
 


ENT TU เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ประจำปีการศึกษา 2560  จำนวน  2  ตำแหน่ง

[ ไม่มีต้นสังกัด ใช้ทุนครบ 3 ปี มีต้นสังกัด ผ่านเพิ่มพูนทักษะ 1 ปี ] 

รับสมัครตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถสมัครแบบ Online ได้ที่ www.med.tu.ac.th

สอบสัมภาษณ์พร้อมกันทั่วประเทศ

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านรอบที่ 2 วันที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

สอบสัมภาษณ์ครั้งที่ 2 วันที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.00 น.


            

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมหรือส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ :

งานบริการการศึกษา ชั้น 3 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 (วงเล็บมุมซองว่าสมัคร แพทย์ประจำบ้าน) โทร 0-2926-9698 โทรสาร 0-926-9676

ร่วมบริจาคเข้ากองทุนผ่านทางบัญชีธนาคาร

1. ธนาคารทหารไทย

ชื่อบัญชี "รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ" เลขที่บัญชี 050-2-00002-9 สาขาธรรมศาสตร์รังสิต

2. ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี "รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ" เลขที่บัญชี 326-2-11333-8 สาขาย่อยหนองเสือ

3. ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี "รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ" เลขที่บัญชี 129-5-13993-3 สาขาลาดพร้าว

หลังจากที่ท่านได้ทำการบริจาคเงินผ่านทางธนาคารแล้วกรุณาถ่ายเอกสารหลักฐานการโอนเงินส่ง

โทรสารหมายเลข 029269432

หรือส่งรูปถ่ายสำเนาการโอนเงินมาที่ email: donation_tuh@hotmail.com

โดยด้านล่างของใบสำเนาหลักฐานให้ระบุว่าขอบริจาคให้กองทุน หู คอ จมูก และระบุชื่อ ที่อยู่ของผู้บริจาคเพื่อที่ทางโรงพยาบาลจะส่งหลักฐานใบเสร็จเพื่อประโยชน์ในการนำไปลดหย่อนภาษี

ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน เพราะการให้ของท่านคือการให้ชีวิต

Video

 


การใช้ยาหยอดหู

ดาว์นโหลดวีดีโอ