สาขาโสต ศอ นาสิก วิทยา
Otolaryngology
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำองค์กร
อาจารย์และบุคลากร
บทความทั่วไป
การศึกษา
ตารางออกตรวจ
กิจกรรมวิชาการ
รูปภาพกิจกรรม
ติดต่อภาควิชา
ศิษย์เก่า
การประกันคุณภาพการศึกษา
 
 
 
 


ENT TU เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ประจำปีการศึกษา 2560  จำนวน  2  ตำแหน่ง

[ ไม่มีต้นสังกัด ใช้ทุนครบ 3 ปี มีต้นสังกัด ผ่านเพิ่มพูนทักษะ 1 ปี ] 

รับสมัครตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถสมัครแบบ Online ได้ที่ www.med.tu.ac.th

สอบสัมภาษณ์พร้อมกันทั่วประเทศ

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านรอบที่ 2 วันที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

สอบสัมภาษณ์ครั้งที่ 2 วันที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


            

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมหรือส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ :

งานบริการการศึกษา ชั้น 3 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 (วงเล็บมุมซองว่าสมัคร แพทย์ประจำบ้าน) โทร 0-2926-9698 โทรสาร 0-926-9676


Video

 


การใช้ยาหยอดหู

ดาว์นโหลดวีดีโอ