กำหนดการสอบข้อเขียน ทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจร่างกาย ตรวจสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มธ.สาขาวิชาแพทยศาสตร์ โครงการเร่งรัดการผลิตแพทย์ฯ ร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560 .....อ่านเพิ่มเติม
 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน .....อ่านเพิ่มเติม
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ครั้งที่ 2/2560 ต.บุคลากร .....อ่านเพิ่มเติม
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต.คนงานห้องผ่าศพ .....อ่านเพิ่มเติม
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต.บุคลากร ต.นักวิชาการเงินและบัญชี .....อ่านเพิ่มเติม
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหุ่นการศึกษา จำนวน 3 รายการ .....อ่านเพิ่มเติม
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป .....อ่านเพิ่มเติม
 

จดหมายข่าวแพทย์โดม

  
 
 
ระบบตรวจสอบคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
E-Learning
E-Learning On Cloud
ฐานข้อมูลทางการแพทย์ (Journal)
การแพทย์เพื่อประชาชน
Interesting cases รังสี - พยาธิ
แนวปฏิบัติที่ดีงานประกันคุณภาพการศึกษา
ประเมินผู้บริหาร ออนไลน์
ประเมินรายวิชาออนไลน์
วิดีทัศน์แนะนำคณะแพทยศาสตร์
Smart Intra
คลินิกสุขภาพจิต
อาจารย์ในดวงใจ 2557
ระบบคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
(ความพึงพอใจระหว่างหน่วยงาน)