กำหนดการสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย Tcas รอบ 4 หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต แบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่ แบบฟอร์มรายงายตัว และแบบรายงานข้อมูลทั่วไป

1.กำหนดการสอบสัมภาษณ์ admission 2562

2.แบบฟอรมผู้ป่วยใหม่

3.แบบฟอร์มรายงานตัว หลักสูตรการแพทย์แผนไทยฯ ประจำปีการศึกษา 2562

4.แบบรายงานข้อมูลทั่วไป ฟอร์ม1