หน้าหลัก

การเรียนการสอน
การเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์
และแพทย์ประจำบ้าน
งานวิจัย
ผลงานการวิจัยของอาจารย์
และแพทย์ประจำบ้าน
งานวิชาการ
ตำรา บทความ
การนำเสนอผลงานของอาจารย์
งานบริการ
การส่งตรวจทางพยาธิวิทยา
และนิติเวชศาสตร์
บุคลากร
รายชื่อคณาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน
และเจ้าหน้าที่ของภาควิชา
ประกาศและกิจกรรมภาควิชาฯ
ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน
และกิจกรรมประชุมสัมมนา

"เราฝึกอบรมพยาธิแพทย์
ที่เป็นมืออาชีพและมีความสุข"

สาขาพยาธิวิทยา ดำเนินการด้านการเรียนการสอนและตรวจวินิจฉัยและรายงานโรค/รอยโรคจากสิ่งส่งตรวจที่เป็นชิ้นเนื้อ เซลล์ ศพ และไขกระดูก
โดยกลุ่มโรคที่ได้รับการวินิจฉัยหลักคือ เนื้องอก โรคติดเชื้อ และรอยโรคอักเสบ แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และนิติเวชศาสตร์
ให้บริการผู้ป่วยคดี ชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ และผ่าชันสูตรศพ ตามหลักวิชาการอย่างมีมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมของประเทศ

ติดต่อเรา

สาขาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

99/209 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

 

เบอร์โทร 02-926-8050

Email .........

 

 

Copyright © 2019. All rights reserved.