งานประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ "Practical Points for Best Practitioners"
10-12 กรกฎาคม 2556
ณ ศูนย์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

SERVICE

+
Student 1
นักศึกษา รุ่นที่ 1
+
Student 2
นักศึกษา รุ่นที่ 2
+
Student 3
นักศึกษา รุ่นที่
3
+
Student 4
นักศึกษา รุ่นที่ 4
+
Student 5
นักศึกษา รุ่นที่ 5
+
Student 6
นักศึกษา รุ่นที่ 6
+
Student 7
นักศึกษา รุ่นที่ 7
+
Student 8
นักศึกษา รุ่นที่ 8
+
Student 9
นักศึกษา รุ่นที่ 9

Student

 
นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์รุ่นที่ 1
จำนวน 21 คน สำเร็จการศึกษา 20 คน
   
นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์รุ่นที่ 2
จำนวน 21 คน สำเร็จการศึกษา 20 คน
   นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์รุ่นที่ 3
จำนวน 20 คน สำเร็จการศึกษา 19 คน
     
นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์รุ่นที่ 4
จำนวน 22 คน สำเร็จการศึกษา 21 คน
   
นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์รุ่นที่ 5
จำนวน 23 คน สำเร็จการศึกษา 23 คน
   นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์รุ่นที่ 6
จำนวน 22 คน
     นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์รุ่นที่ 7
จำนวน 22 คน
     นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์รุ่นที่ 8
จำนวน 24 คน
     นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์รุ่นที่ 9
จำนวน 24 คน
     
   
 

Department of Applied Thai Traditional Medicine
Kunakron Building, Faculty of Medicine Thammasat University (Rangsit Campus)
99 Moo 18 Paholyotin Road, Klongluang Patumthani, THAILAND 12120
Phone: (66)2-926-9749,9751 Fax: (66)2-926-9749
E-mail: attm_tu@hotmail.com Website: www.med.tu.ac.th/attmedtu l Webmaster