งานประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ "Practical Points for Best Practitioners"
10-12 กรกฎาคม 2556
ณ ศูนย์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

NEWS

+
News 56
กิจกรรมในปี 2556
+
News 55
กิจกรรมในปี 2555

EVENT

+
Event 56
กิจกรรมในปี 2556
+
Event 55
กิจกรรมในปี 2555

News ข่าวสาร ปี 2556


ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อรุณพร อิฐรัตน์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน DIPOME "SALON INTERNATIONAL DES INVENTIONS" Inventions Geneva

Click photo


ผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์(logo) ผลิตภัณฑ์สมุนไพร Dome Herb โดยมีผู้ร่วมส่งผลงานทั้งสิ้น 20 ผลงาน และทางคณะกรรมการได้ทำการตัดสิน ดยการคัดเลือกในรอบแรกให้เหลือเพียง 5 ผลงาน
รางวัลชนะเลิศ (รางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์สมุนไพร Dome Herb และเกียรติบัตร) คือ นายสมชาย นิลแก้ว

ทั้งนี้ทางคณะกรรมการยังได้มีความเห็นควรมีการเพิ่มรางวัลชมเชยให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกอีก 4 ผลงานด้วย ดังนี้ รางวัลชมเชย (เงินรางวัล ๆ ละ 1,000 บาท พร้อม เกียรติบัตร) ได้แก่ นายกิตติบดี บัวหลวงงาม, นายศุภวัฒน์ ธัชศฤงคารสกุล, นายอนิรุท เอมอิ่ม ,นายชนะ อั้งลี่

โดยผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะถือเป็นสิทธิของสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจะติดต่อประสานงานผู้ได้รับรางวัลต่อไป


   
 

Department of Applied Thai Traditional Medicine
Kunakron Building, Faculty of Medicine Thammasat University (Rangsit Campus)
99 Moo 18 Paholyotin Road, Klongluang Patumthani, THAILAND 12120
Phone: (66)2-926-9749,9751 Fax: (66)2-926-9749
E-mail: attm_tu@hotmail.com Website: www.med.tu.ac.th/attmedtu l Webmaster