งานประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ "Practical Points for Best Practitioners"
10-12 กรกฎาคม 2556
ณ ศูนย์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ABOUT US

+
Administration and Staff
บุคคากร
+
Organization Chart
การบริหารงาน
+
Vision, Mission and Intention
วิสัยทัศน์
+
History
ประวัติความเป็นมา
+
Facts and Figures
ข้อมูลทางสถิติ
+
Contract us
ติดต่อเรา
+
Location and Map
แผนที่

Contact us

 

Department of Applied Thai Traditional Medicine
Kunakron Building, Faculty of Medicine Thammasat University (Rangsit Campus)

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

99 Moo 18 Paholyotin Road, Klongluang Patumthani, THAILAND 12120
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคอลงหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Phone: (66)2-926-9749
Fax: (66)2-926-9749
E-mail: iarunporn@yahoo.com
Website: www.med.tu.ac.th/attmedtu

   
 

Department of Applied Thai Traditional Medicine
Kunakron Building, Faculty of Medicine Thammasat University (Rangsit Campus)
99 Moo 18 Paholyotin Road, Klongluang Patumthani, THAILAND 12120
Phone: (66)2-926-9749,9751 Fax: (66)2-926-9749
E-mail: attm_tu@hotmail.com Website: www.med.tu.ac.th/attmedtu l Webmaster