งานประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ "Practical Points for Best Practitioners"
10-12 กรกฎาคม 2556
ณ ศูนย์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ABOUT US

+

Administration and Staff
บุคคากร

- สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
  ประยุกต์

- ศูนย์การแพทย์แผนไทย
  (ปัญจา)

+
Organization Chart
การบริหารงาน
+
Vision, Mission and Intention
วิสัยทัศน์
+
History
ประวัติความเป็นมา
+
Facts and Figures
ข้อมูลทางสถิติ
+
Contract us
ติดต่อเรา
+
Location and Map
แผนที่

Medicine staff

Nuntiya Srikeaw
นายนันธิยะ ศรีแก้ว

Position: Applied thai tradtional medicine
(นักการแพทย์แผนไทยประยุกต์)
Contact: Office Tel no. (662) 0-2926-9834
E-mail:  

Research Interests: (Click for Detial)

Auschara promsopa
นางสาวอัจฉรา พรมโสภา

Position: Applied thai tradtional medicine
(นักการแพทย์แผนไทยประยุกต์)
Contact: Office Tel no. (662) 0-2926-9834
E-mail:  

Research Interests: (Click for Detial)

Jiraporn neawbut
นางสาวจิราภรณ์ แนวบุตร

Position: Applied thai tradtional medicine
(นักการแพทย์แผนไทยประยุกต์)
Contact: Office Tel no. (662) 0-2926-9834
E-mail:  

Research Interests: (Click for Detial)

Phongnavee Pitivilaivich
นางสาวพงษ์ณวี ปิติวิไลวิชญ์

Position: Applied thai tradtional medicine
(นักการแพทย์แผนไทยประยุกต์)
Contact: Office Tel no. (662) 0-2926-9834
E-mail:  

Research Interests: (Click for Detial)

Kamonchanok Srinituch
นางสาวกมลชนก ศรีนิทัศน์

Position: Applied thai tradtional medicine
(นักการแพทย์แผนไทยประยุกต์)
Contact: Office Tel no. (662) 0-2926-9834
E-mail:  

Research Interests: (Click for Detial)

Sutisa Thongta
นางสาวสุธิศา ทองทา

Position: Applied thai tradtional medicine
(นักการแพทย์แผนไทยประยุกต์)
Contact: Office Tel no. (662) 0-2926-9834
E-mail:  

Research Interests: (Click for Detial)

General Administrative Officer

Worawan chamwong
นางวรวรรณ แช่มวงษ์

Amonrut Sriprasert
นางอมรรัตน์ ศรีประเสริฐ


   
 

Department of Applied Thai Traditional Medicine
Kunakron Building, Faculty of Medicine Thammasat University (Rangsit Campus)
99 Moo 18 Paholyotin Road, Klongluang Patumthani, THAILAND 12120
Phone: (66)2-926-9749,9751 Fax: (66)2-926-9749
E-mail: attm_tu@hotmail.com Website: www.med.tu.ac.th/attmedtu l Webmaster