จำนวนผู้เยี่ยมชม 34537 คน
 
 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
กรุณา Download โปรแกรม


 
 
 
 
 
 
ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 18 ฉบับผนวก (กรกฎาคม 2561)
ปีที่ 18 ฉบับที่ 5 เดือน 5 2561
ISSN : 1513 - 5241

Table of Contents
บรรณาธิการแถลง
บรรณาธิการแถลง
อนุชา อภิสารธนรักษ์
นิพนธ์ต้นฉบับ
การเกื้อหนุนของครอบครัวต่อความสำเร็จในการใช้ยาตามแผนการรักษาของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
ชไมพร กาญจนกิจสกุล
บทปริทัศน์
ยารักษาต้อเนื้อหรือสลายต้อกระจกมีจริงหรือไม่
สุนทรี ธิติวิเชียรเลิศ
ช่วยผู้สูงวัยให้เป็นสุดยอดปู่ย่าตายาย
วนิดา เปาอินทร์
โรคต่อมลูกหมากโต
ชัชเวทย์ หลิ่วโรจน์ทรัพย์, ธีรยุทธ ตั้งไพฑูรย์
การวินิจฉัยและการรักษาภาวะขาขาดเลือดเรื้อรังขั้นวิกฤต
กนกลดา ศรีเกื้อ
การออกกำลังกายในผู้สูงอายุที่มีโรคร่วม
พศวีร์ ขวัญช่วย
ภาวะการสูญเสียการได้ยินในผู้สูงอายุ
นิดา ไรท์, ยศวี วังวรวุฒิ, กัญญารัตน์ จรูญผล